Līgumi

Noslēgti līgumi ar:

 • Rēzeknes pilsētas domi
 • Daugavpils pilsētas domi
 • Preiļu novada pašvaldību
 • Riebiņu novada pašvaldību
 • Vārkavas novada pašvaldību
 • Daugavpils novada pašvaldību
 • Ciblas novada pašvaldību
 • Līvānu novada pašvaldību
 • Viļānu novada pašvaldību
 • Rēzeknes novada pašvaldību
 • Balvu novada pašvaldību
 • Ludzas novada pašvaldību
 • Preiļu novada pašvaldību
 • Rēzeknes Augstskolu
 • SIA “Lietišķā Latgale”

 

 

Comments are closed.