Svētīgu un mierpilnu Adventa laiku!

Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs dēvējam par Adventa svētdienām un katrai no tām par godu Adventa vainagā aizdedzam vienu svecīti.

Vārds „advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”, un Adventa laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb piedzimšanai.

Kāpēc Adventa vainadvents1agā ir četras svecītes?
Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā.

Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.

1. svētdiena: Jūsu pestīšana ir tuvu
Adventa vainagā tiek iedegta pirmā svece. Pravietis Isaja aicina atstāt pasaules tumsību un „staigāt Dieva gaismā”. Pasaule ir ieslīgusi pašapmierinātībā un iemigusi, tāpēc ir jāatmostas. Šī atmošanās ir sākums gaismai, rīta blāzmai. Tā ir sagatavošanās garīgai cīņai.

2. Adventa svētdiena: Sagatavojiet Kungam ceļu!
Vecās un Jaunās derības pravietis Jānis Kristītājs aicina uz atgriešanos un grēku nožēlu. Viņš atklāj „svēto ceļu” – ceļu uz pestīšanu. Viņš ir Kristus priekšgājējs, kas pasludina jauno laikmetu, kad ļaunums vairs nepastāvēs un zeme būs piepildīta ar Dieva pazīšanu. Svētie Raksti aicina uz samierināšanos, izlīgšanu un atvērtību Svētā Gara darbībai.

3. Adventa svētdiena: Gaudete – priecājieties!
Prieks ir Svētā Gara klātbūtnes auglis. Prieks ir zīme, ka cilvēks apzinās savu piederību Dievam. Apustulis Pāvils un evaņģēlists Matejs aicina dzīvot garā un pacietībā. Rūpes un bailes aizsedz Dieva klātbūtni un liek cilvēkam dzīvot, paļaujoties tikai pašam uz sevi. Bet apziņa par Kunga tuvumu un cerība uz Viņa drīzo atnākšanu stiprina cilvēku sirdis.

4. Adventa svētdiena: Ak, Pestītāj, atver debesis!
Advents un Ziemassvētku laiks mudina uz Marijas godināšanu. Viņa ir Kunga pravietiskā zīme, ko Viņš caur pravieša Isaja muti pasludina cilvēcei 600 gadus pirms Kristus piedzimšanas: Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārds būs Emanuēls.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sveicam Latvijas valsts Neatkarības svētkos

18-novembris1

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!

/O. Vācietis/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NOSLĒDZAS DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS ĀRKĀRTĒJAIS JUBILEJAS GADS

2015. gada 8. decembrī, Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkos, pāvests Francisks ar bullu “Misericordiae Vultus” un Svēto durvju atvēršanu izsludināja Žēlsirdības ārkārtas Jubilejas gadu, kas noslēgsies šī gada 20. novembrī, Kristus Vispasaules Karaļa svētkos.

Šī gada devīzeDieva_zelsirdiiba bija “Žēlsirdīgi kā Tēvs“, kas ņemta no līdzības par pazudušo dēlu un tēvu, kurš dēlu žēlsirdīgi atkal uzņēma mājās, neskatoties uz viņa pagātnes kļūdām. Šajā gadā pāvests aicināja pievērst īpašu vērību žēlsirdībai gan citam pret citu, gan arī pret radīto pasauli kopumā.

Latvijas Baznīcā Žēlsirdības gada noslēgšana notiks 2016. gada 21. novembrī, pirmdien, Aglonas bazilikā pulksten 12:00. Svēto Misi svinēs apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs V. E. arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, Latvijas bīskapi, priesteri.

Draudžu ticīgie aicināti piedalīties šajā dievkalpojumā, lai kopīgi pateiktos Dievam par Viņa bezgalīgo žēlsirdību un šajā gadā dāvātajām žēlastībām, kā arī lūgtu par mieru pasaulē un Latvijā.

Svētā Mise tiks translēta Latgales radio.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klausies Latgales Radio online

128 kbps AAC   128 kbps MP3

64 kbps AAC     64 kbps MP3 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lāčplēša dienas nozīme

Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā visā Latvijā tika iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 1918.gada 18.novembrī līdz 1919.gada 11.novembrim bija viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē, kad tika izcīnītas vairākas kaujas, cenšoties iegūst valsts neatkarību. Tikai 1919.gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs – neatkarība ir iegūta. Īpašu uzmanību Bermonta karaspēka un Latvijas valsts armijas cīņas piesaista ar faktu, ka latviešu cīnītāji bija skaitliskā mazākumā, turklāt sliktāk bruņoti. Joprojām kā galvenie Latvijas valsts armijas uzvaras iemesli tiek minēti latviešu karavīru drosme un varonīgums, sabiedroto valstu sniegtais atbalsts Latvijai, kā arī pretinieka armijas iniciatīvas trūkums un sliktā kaulacplesajas organizācija.

Lāčplēša dienas nosaukumu šis datums ieguvis par godu latviešu tautas mitoloģiskajam varonim Lāčplēsim – ar lāča ausīm un lāča spēku apveltītais stiprinieks kļuvis par simbolu varonībai un valsts mīlestībai.

Lāčplēša dienā, 11. novembrī plkst. 10.00 kopā ar LR Zemessardzi notika aizlūgums par Latvijas brīvības cīnītājiem Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē, bet pēcpusdienā plkst. 16.30 lāpu gājienā no pieminekļa “Vienoti Latvijai” līdz Miera ielas kapiem un, sveču liesmiņām lāsojot, pieminējām kritušos karavīrus.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2. novembris – Visu dvēseļu diena

2. novembrī, esam aicināti lūgties par tām dvēselēm, kas vēl atrodas šķīstītavā.

Šajā dienā ticīgie tiek aicināti apmeklēt Svēto Misi un laika posmā no 1. līdz 8. novembrim doties uz kapiem, lai atcerētos un lūgtos par mūžībā aizgājušajām dvēselēm, apzinoties, ka mēs neesam šķirti – jau tagad mēs esam vienoti svēto sadraudzības kopībā. Baznīca apliecina un svin šo kopību jeb komūniju Jēzus Kristus Mistiskajā Miesā, uzsverot, ka ne tikai mēs varam ar lūgšanām palīdzēt mirušajiem, bet arī viņu aizlūgumi par mums var būt iedarbīgi un svētīgi.

Mūsdienu pasaulē, kur šķiet, ka vienmēr atradīsies lietas, kurām pietrūkst laika, bieži vien neiedomājamies, cik svarīgi ir atrast laiku lūgšanai par mirušajiem. Lai arī katrā Svētajā Misē mēs pieminam savus mirušos brāļus un māsas, lūdzot, lai Baznīcas bērnu dvēseles tiktu šķīstītas no grēkiem un to sekām un lai tās kļūtu līdzdalīgas Kunga godībā Debesīs, mūsu personīgajā lūgšanā dvēseles šķīstītavā bieži vien tiek atstātas novārtā. Tajā pašā laikā Baznīca norāda uz šķīstītavas esamību un neskaitāmajām dvēselēm, kurām ir vajadzīgas mūsu lūgšanas.

Īpaši mums jālūdzas par mūsu tuvinieku dvēselēm, jo tām īpaši ir nepieciešama mūsu mīlestība. Bet pat tad, ja nezinām nevienu tuvinieku, par kuru lūgties, dvēseles šķīstītavā ir mūsu garīgie brāļi un māsas. Mēs ar tām esam saistītas caur Kristības sakramentu, un šī iemesla dēļ mums ir pienākums lūgties šo dvēseļu labā. Neaizmirsīsim arī, cik priecīgi mēs būsim, kad paši nonāksim Debesīs, un tur ar šīm dvēselēm sastapsimies. Šī laika sprīdis, ko lūgšanai būsim veltījuši šeit virs zemes, būs niecīgs salīdzinājumā ar to prieku, ko piedzīvosim, kad ieraudzīsim visas tās sejas, kurām mūsu lūgšana būs nesusi labumu.

Kā lūgties un palīdzēt?

Par mirušo dvēselēm mēs varam lūgties daudz un dažādos veidos. Varam lūgties Kunga eņģeli, Dieva žēlsirdības kronīti, kā arī iekļaut mirušos savos Rožukroņa nodomos. Mūsu lūgšanas var būt arī pavisam vienkāršas un izteiktas saviem vārdiem, piemēram, papildinot ikdienas maltītes lūgšanu “Dievs, svētī mūs…” ar vārdiem “un lai visas dvēseles, kuras atstājušas šo pasauli, caur Dieva žēlsirdību dus mierā”.

Ticīgie var sniegt atbalstu mirušo dvēselēm šķīstītavā ne tikai caur lūgšanām, bet arī upurējot to nodomā savus labos darbus un “pasūtot” Svēto Misi. Šo tradīciju 15. gs. ieviesa dominikāņi no Valensijas, kas noteica, ka katram priesterim Visu dvēseļu dienā jācelebrē trīs Svētās Mises mirušo nodomā.

Aicinām ticīgos vienoties kopīgās lūgšanās ar Latgales Radio starpniecību, katru dienu plkst.10:00 skaitot rožukroni, plkst. 12:00 piedaloties Sv. Misē, plkst. 15:00 apcerot Dieva Žēlsirdības kronīti, plkst. 19:00 klausoties dienas lasījumus un sprediķi – pēc tā oktāvas laikā sekos arī aizlūgums par mirušajiem.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1. novembris – Visu svēto diena

1. novembrī  katoļu Baznīca svin Visu svēto dienu. Šajā dienā tiek godināti visi Baznīcā zināmie svētie, kā arī tie, kuriem Baznīcas kalendārā nav veltīta īpaša piemiņas diena un par kuriem neviens nezina, bet kuri ir pildījuši Dieva gribu, vairojot Viņa godu un cilvēku labumu. Šiem svētkiem ir sena tradīcija, kas balstīta uz Baznīcas mocekļu pieminēšanu viņu nāves dienā. Kad mocekļu skaits pieauga, vietējās diecēzes ieviesa vienotu svētku dienu visiem mocekļiem, zināmiem un nezināmiem.

Visu svēto diena mūs aicina sekot svēto piemēram un atgādina, ka ikviens no mums var būt svēts. Ikvienam no mums ir dāvāta svētuma žēlastība, bet tikai no mums ir atkarīgs, vai mēs šo žēlastību kopsim.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klausies Latgales radio online

128 kbps AAC   128 kbps MP3

64 kbps AAC     64 kbps MP3 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karjeras nedēļa Latgales Radio

No 2karjeras_nedela016. gada 10. līdz 14. oktobrim karjeras nedēļas “Es būšu darba tirgū…” ietvaros Latgales Radio vidusskolu audzēkņiem piedāvāja praktiskas nodarbības žurnālistikā.

Visaizraujošākā nodarbība norisinājās 13. oktobrī, kuru vadīja Saeimas deputāte, iepriekš LTV žurnāliste un diktore, kā arī Atmodas laika aktīva Latgales kultūras un sabiedriskā darbiniece Anta Rugāte.

Izsakām pateicību A. Rugātes kundzei par iedvesmas pilno radošuma stundu!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latgales radio viesojas LELB bīskapi

DSC_72222016. gada 27. un 28. septembrī Rēzeknes Katoļu vidusskolas telpās notika Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Kapitula sēde. Pirms došanās mājās luteriskās baznīcas bīskapi uzrunāja Latgales radio klausītājus.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Programma “Latgolas Radio” informē:

Katru nedēļu, ceturtdienās plkst. 11:00 (ar atkārtojumu plkst. 16:30 un piektdien 16:00) izskan VKKF atbalstītais viedokļu raidījums “Latgolas radioforums” projekta “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ar mērķi stiprināt latvisko un latgalisko kultūrtelpu un valstisko apziņu ceļā uz Latgales kongresa un Latvijas simtgadi Latgales plānošanas reģiona pierobežas teritorijā” ietvaros.

Raidījumu vada žurnālists Voldemārs Ivdris. Tiešraides laikā klausītāji var zvanīt pa tālruni 64621115.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Parastais liturģiskais laika posms

par lit laiksĀrpus laika posmiem ar savu, tiem īpašu raksturu gada ritumā vēl atliek trīsdesmit trīs nedēļas, kurās netiek svinēti nekādi īpaši Kristus noslēpuma aspekti, bet gan vairāk tiek pieminēts viss Kristus noslēpums kopumā, it sevišķi svētdienās. Šis periods tiek saukts par parasto liturģisko laiku.

Parastais liturģiskais laiks sākas pirmdienā, kas seko svētdienai pēc 6. janvāra (Kunga Kristīšanas svētkiem) un ilgst līdz otrdienai (ieskaitot) pirms Pelnu trešdienas; pēc tam atkal atsākas pirmdien pēc Vasarsvētku svētdienas un noslēdzas pirms Adventa I svētdienas I Vesperēm. (sal. Romas misāle, Liturģiskā gada vispārējie priekšraksti, Nr. 43. – 44.)

Parastajā liturģiskajā laikā Evaņģēlijs turpina fokusēties uz Kunga atklāšanos, par kuru tradicionāli lasām fragmentos par kāzām Kānā un citos fragmentos no Jāņa Evaņģēlija.

Sākot ar trešo svētdienu, daļēji secīga tiek lasīti sinoptiskie (Marka, Mateja, Lūkasa) Evaņģēliji. Šie lasījumi ir sakārtoti tā, ka Kunga dzīve un sludināšana atklāj Viņa mācību raksturīgi tam, kā tā ir aprakstīta katrā no šiem Evaņģēlijiem.

Šis sadalījums arī nodrošina zināmu saikni starp katra Evaņģēlija nozīmi un liturģiskā gada attīstību. Tāpēc pēc Kunga Epifānijas (Triju Ķēniņu dienas) lasījumi ir par Kunga sludināšanas sākumu un tie lieliski sader ar sekojošajiem Kunga Kristīšanas svētkiem un pirmajiem notikumiem, kuros Viņš sevi atklāj.

Virzoties uz noslēgumu, liturģiskais gads dabiski ievirzās eshatoloģiskā tēmā, kas īpaši raksturīga Parastā liturģiskā laika pēdējai svētdienai, kurā tiek lasīti fragmenti no sinoptiskajiem Evaņģēlijiem, kuros diezgan plaši ir runāts par Kristus ciešanām. (sal. Mises lekcionārijs, Ievads, nr. 103. – 113.).

2015./2016. liturģiskā gada Parastajā laikā dienas lasījumi tiek lasīti no svētdienu C gada cikla un no darbdienu II gada cikla. Tos ikdienas var dzirdēt Latgales radio ēterā.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

T: (+371) 6722 1848
F: (+371) 6722 0448

Doma laukums 8A
Rīga, LV-1939
Latvija

neplpadome@neplpadome.lv

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Par radio


SIA “MG Latgolas Bolss” darbojas kopš 2005. gada.

Kopš 2009. gada radio ir Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes īpašumā.cropped-Latgales_radio_logo23.jpg

“Latgales radio” cilvēki klausās braucot automašīnās, publiskās vietās, veikalos, kafejnīcās. Ar interneta starpniecību radio pieejams pat tik tālās vietās kā Sibīrija,
to apliecināja Sibīrijas latvieši, viesojoties Rēzeknē.

Kopš 2012.g. 18. jūlija notiek “Vatikāna radio”
latviešu raidījumu retranslācija.

Garīgo raidījumu programmas īpašs mērķis ir aizsniegt tos, kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj apmeklēt dievnamu. Galvenā mērķauditorija ir slimnieki, invalīdi, pansionātu iemītnieki un vecie ļaudis,
kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj nokļūt līdz savai draudzes baznīcai.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off